Miten online-sanasto tehdään?

Netissä on paljon sanastoja, jotka liittyvät tiettyyn aiheeseen tai kapeaan aiheryhmään. Aivan jokaiseen aiheeseen sanastoa ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi löydy, joten jos itsellä on halukkuutta sanaston tekoon tai koontiin, onnistuu se hyvien ohjeiden avulla. Sanat ovat tietysti sanaston tärkein osa eikä ilman niitä voi sanastoa luoda. Eikä sanojen selityksiä voi tehdä, jos ei ole varma, että ne menevät oikein. Uuden luomisen ohella toinen vaihtoehto on siirtää jo olemassa oleva paperiversiosanasto nettiin.

On paljon paperisia sanastoja, joiden siirto verkkoon onnistuu keneltä tahansa, jos sitä varten netissä on jo olemassa jokin paikka, minne sanaston voi laittaa. Tämä voi olla sivusto, blogi tai vaikka jokin sosiaalisen median alusta. Sanaston tekoa on olemassa ohjelmistoja, joiden avulla työ onnistuu vaivattomasti. Kannattaa valita käytettävä ohjelmisto netin parhaimmista valikoimista. Netin paras sanastojen tekoon käytettävä sovellus ei suinkaan tarkoita vain yhtä työkalua, vaan niitäkin löytyy monia erilaisia.

Erilaisia sanasto-ohjelmia

Kun tekee sanastoa, voi sen tehdä monenlaisilla Googlen avulla löytyvillä ohjelmilla. Ohjelma vaikuttaa sanastontekotapaan, ja kun kyseessä on online-sanasto, ei riitä, että sanaston saa johonkin tiedostoon valmiiksi. Kannattaa jo sanastoa kirjoittaessa miettiä sitä tapaa millä sen aikoo julkaista. Teksti tulee saada siirrettyä mahdollisimman hyvin sille nettisivulle, jolle se lopulta tulee. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole vielä tärkeää miettiä, mitä fonttia käyttää tai minkä suuruisia kirjaimia käytetään, vaan sitä, miten hyvin teksti on luettavissa.

Ensin pitää olla sanoja

Sanojen koonti yhteen on tietysti aivan ensimmäinen tehtävä, kun on tarkoitus luoda sanasto nettiin. Jos sanakokoelmaa ei ole jo valmiina esimerkiksi paperisena versiona, täytyy sellainen luoda. Netti on tuonut paljon uusia sanoja, joita ei välttämättä ole tarjolla paperisessa muodossa.

Ensin kannattaa aloittaa siitä, että tekee jokaisesta sanasta suppean esittelyn. Tässä kohti kannattaa muistaa, että se pitää tehdä itse eikä kopioida sanatarkasti valmiista paikasta. Kaikki selitykset kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja lukijaystävällisinä. Lyhenteitä ei kannata käyttää missään nimessä, koska nekin vaatisivat oman selityksensä ja työn määrä kaksinkertaistuisi. Toistamme vielä, että lukijaystävällisyys käy kaiken edellä yhdessä sanojen oikean merkityksen kanssa.

Sitten tulee järjestys

Sanastot ovat esitelty aakkosten mukaisessa järjestyksessä, ja kun sanasto on valmis, se pitää viimeistään silloin laittaa aakkosjärjestykseen. Jokainen sana erotellaan sen merkityksestä viivalla tai pisteellä niiden edessä tai ainakin ylimääräisellä rivillä sanojen välissä. Sen jälkeen, kun sanasto on valmis, tulee se saada julkaistua.

Julkaisu on etappi, jonka voi tehdä monella tavalla. Jos sanasto päätyy nettiin ja se toimii, ei se kuitenkaan vielä tarkoita että sanasto olisi hyvä. Se mitä sanastossa lukee, on tärkein asia. Sanastossa pitää olla sanoille täysin oikeat selitykset, eikä siinä saa olla kirjoitusvirheitä. Olennaisinta sanaston luomisessa on auttaa muita ymmärtämään, että mitä siinä esitetyt sanat tarkoittavat.